KVKK BilgilendirmesiBu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yasal zorunluluk olarak yapılmaktadır.
 

Ticari Unvan: Bakırel Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.
MERSİS No: 0132009315200017
Adres: Mollafenari Mh. Şeref Efendi Sk. Altun Center No:24/5 Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 520 27 79
E-Posta: info@jewelouspirlanta.com

 

Jewelous Pırlanta, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Jewelous Pırlanta tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sanal mağazaya (www.jewelouspirlanta.com) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Jewelous Pırlanta’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Jewelous Pırlanta’ya ya da Jewelous Pırlanta’nın yurtiçinde ve yurtdışında destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Jewelous Pırlanta’nın sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi bünyesinde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yurtiçinde ya da yurtdışında hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan yurtiçinde ya da yurtdışında kişi ya da kuruluşlarla, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir.

Bu kanun kapsamında;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 6698 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
g) "d" ve "e" bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin Mollafenari Mh. Şeref Efendi Sk. Altun Center No:24/5 Fatih/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@jewelouspirlanta.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.